Изображение Илюстрация или скриншот на някои от горепосочените WP CLI команди изпълнени в терминал

Как да използваме WP-CLI за бързо и ефективно управление на WordPress сайтове

WP-CLI е мощен инструмент за команден ред, който позволява управление на WordPress инсталации директно от терминала. Този инструмент може да спести много време и усилия на разработчиците и администраторите на сайтове, особено при работа с множество инсталации или при изпълнение на сложни задачи. В тази публикация ще разгледаме основите на работата с WP-CLI, както и някои от най-полезните команди, които можете да използвате за управление на вашите WordPress сайтове.

Изображение Илюстрация или скриншот на WP CLI в терминал

1. Инсталиране и настройка на WP-CLI

За да започнете с WP-CLI, първо трябва да го инсталирате на вашата система. Тук са стъпките за инсталиране на WP-CLI:

 • Отворете терминал (на Mac/Linux) или команден прозорец (на Windows)
 • Изпълнете следната команда:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
 • След като изтеглите wp-cli.phar, направете файла изпълним с тази команда:
chmod +x wp-cli.phar
 • Преместете wp-cli.phar в директория, която е включена в системния PATH, за да можете да използвате wp командата отвсякъде. Например:
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

След като инсталирате WP-CLI, можете да проверите версията и да се уверите, че инсталацията е успешна, като изпълните следната команда:

wp --info

2. Основни команди и управление на WordPress сайтове

След като успешно сте инсталирали WP-CLI, може да започнете да използвате неговите многофункционални команди за управление на вашите WordPress сайтове. Ето някои основни команди, които ще ви помогнат да започнете:

 • Актуализиране на WordPress: wp core update
 • Инсталиране на тема: wp theme install <theme-slug>
 • Активиране на тема: wp theme activate <theme-slug>
 • Деактивиране на тема: wp theme deactivate <theme-slug>
 • Инсталиране на плъгин: wp plugin install <plugin-slug>
 • Активиране на плъгин: wp plugin activate <plugin-slug>
 • Деактивиране на плъгин: wp plugin deactivate <plugin-slug>
 • Актуализиране на плъгини: wp plugin update --all
 • Създаване на нов потребител: wp user create <username> <email> --role=<role>
 • Промяна на паролата на потребител: wp user update <username> --user_pass=<new-password>
Изображение Илюстрация или скриншот на някои от горепосочените WP CLI команди изпълнени в терминал

3. Работа с базата данни и миграции

WP-CLI предлага мощни инструменти за работа с базата данни на вашите WordPress сайтове, което ви позволява да правите резервни копия, възстановяване, импорт и експорт на данни, както и да изпълнявате SQL заявки директно от командния ред. Ето някои от полезните команди за работа с бази данни:

 • Експортиране на базата данни: wp db export <filename>
 • Импортиране на базата данни: wp db import <filename>
 • Оптимизиране на базата данни: wp db optimize
 • Изпълнение на SQL заявка: wp db query "<SQL-query>"

4. Автоматизиране на задачи с помощта на WP-CLI

WP-CLI може да бъде използван за автоматизиране на рутинни задачи, като например актуализация на теми, плъгини и ядрото на WordPress, изчистване на кеша или генериране на резервни копия на базата данни. Можете да създадете скриптове, които използват WP-CLI команди и да ги настроите да се изпълняват автоматично на определени интервали, като използвате системния планировчик на задачи (cron) на вашата операционна система.

Изображение Илюстрация или скриншот на пример за автоматизиран скрипт с WP CLI команди

WP-CLI е мощен и гъвкав инструмент, който може значително да подобри ефективността при управлението на WordPress сайтове. С неговата помощ можете да изпълнявате широк спектър от задачи, като инсталиране и актуализиране на теми и плъгини, управление на потребители, работа с базата данни и автоматизиране на рутинни задачи. Усвояването на WP-CLI може да ви спести време и усилия, като ви позволи да се фокусирате върху съществените аспекти на вашата работа като разработчик или администратор на WordPress сайтове.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *