Изграждане на потребителски интерфейси и опции в административната част на WordPress

Изграждане на потребителски интерфейси и опции в административната част на WordPress

WordPress е най-популярната платформа за управление на съдържание (CMS) в света, и с право – тя предлага огромна гъвкавост и богат набор от функции за създаване на уебсайтове и блогове. Освен голямото разнообразие от теми и плъгини, които са на разположение, WordPress позволява на разработчиците да създават свои собствени потребителски интерфейси и опции в административната част на сайта. В тази публикация ще разгледаме как да изградим потребителски интерфейси и опции в административната част на WordPress.

Стъпка 1: Създаване на функция за добавяне на опции

Първата стъпка при създаването на потребителски интерфейс и опции в административната част на WordPress е да създадем функция, която ще добави опциите към административното меню. За да направим това, добавете следния код във файла functions.php на вашата тема:

function custom_admin_options() {
 add_menu_page(
  'Моите опции',
  'Моите опции',
  'manage_options',
  'my_options',
  'my_options_page_content',
  'dashicons-admin-tools',
  100
 );
}
add_action('admin_menu', 'custom_admin_options');

Този код добавя ново меню с името „Моите опции“ в административната част на WordPress. add_menu_page функцията използва различни параметри, като заглавие, име на менюто, способността да управлява опциите, идентификатор на страницата, име на функцията, която ще изобрази съдържанието на страницата, иконка и позиция.

Стъпка 2: Създаване на функция за съдържанието на страницата с опциите

След като добавите менюто, следващата стъпка е да създадете функцията, която ще изобразява съдържанието на страницата с опциите. Добавете следния код във файла functions.php:

function my_options_page_content() {
 ?>
 <div class="wrap">
  <h1><?php echo esc_html(get_admin_page_title()); ?></h1>
  <form action="options.php" method="post">
   <?php
   settings_fields('my_options_group');
   do_settings_sections('my_options');
   submit_button('Запази промените');
   ?>
  </form>
 </div>
 <?php
}

Този код добавя формуляр на страницата с опциите, който ще позволи на потребителите да запазват своите промени. Функциите settings_fields и do_settings_sections изобразяват опциите, които са регистрирани чрез register_setting и add_settings_section.

Стъпка 3: Регистриране на опциите и секциите

За да регистрирате вашите опции и секции, добавете следния код във файла functions.php:

function my_options_init() {
 register_setting('my_options_group', 'my_options', 'my_options_sanitize');

 add_settings_section(
  'my_options_section',
  'Настройки на моите опции',
  'my_options_section_callback',
  'my_options'
 );

 add_settings_field(
  'my_option_field',
  'Моята опция',
  'my_option_field_callback',
  'my_options',
  'my_options_section'
 );
}
add_action('admin_init', 'my_options_init');

Този код регистрира опцията „my_options“ и добавя секция „my_options_section“ със заглавие „Настройки на моите опции“ и секция за обратно извикване. Също така се добавя поле „my_option_field“ в тази секция.

Стъпка 4: Създаване на функции за обратно извикване на секциите и полетата

За да изобразите съдържанието на секциите и полетата, създайте функциите за обратно извикване, които са посочени в предходната стъпка. Добавете следния код във файла functions.php:

function my_options_section_callback() {
 echo '<p>Тук можете да персонализирате своите опции.</p>';
}

function my_option_field_callback() {
 $options = get_option('my_options');
 ?>
 <input type="text" name="my_options[my_option]" value="<?php echo esc_attr($options['my_option']); ?>">
 <?php
}

Стъпка 5: Създаване на функция за обработка на данните

За да обработите и запазите данните, когато потребителят попълва формуляра, създайте функцията за обработка на данните. Добавете следния код във файла functions.php:

function my_options_sanitize($input) {
 $output = array();
 $output['my_option'] = sanitize_text_field($input['my_option']);
 return $output;
}

Тази функция проверява входните данни и използва sanitize_text_field функцията за да гарантира, че текстовото поле е санитарно преди да бъде запазено.

Следвайки горните стъпки, вие успешно създадохте потребителски интерфейс и опции в административната част на WordPress. Разбира се, това е само основата, и можете да разширите вашите опции и функционалност, като добавите допълнителни полета, секции и валидация, в зависимост от вашите нужди и изисквания.

Създаването на персонализирани опции и интерфейс в административната част на WordPress е ефективен начин да подобрите управлението на вашите сайтове, като предоставите на вашите клиенти или на вас удобни инструменти за настройка на темата или плъгина.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *